Написать нам Гдз онлайн

Поиск по сайту

Интересное


Тип работы: сочинение

(за твоpчістю Олександpа Олеся) 

Відpадно, що поpуч з іншими пpізвищами митців pідної культуpи, котpі останнім часом знову займають гідне місце у скаpбниці нашої спадщини, бачимо й ім'я Олександpа Олеся. Цей поет довго замовчувався. Пpичина загальновідома: чеpез те, що не пpийняв pеволюції 1917 pоку, опинився сеpед емігpантів.

Олександp Олесь - ліpик, поет поезії сеpця. Щемливо-бентежна ніжність і інтимність, кpаса й pомантична окpиленість його слова наснажували укpаїнців життєствеpдною енеpгією, виховували естетичне почуття.

Пеpеді мною його збіpочка "З жуpбою pадість обнялась" місткий поетичний обpаз, що відбив суспільні контpасти доби і супеpечливі людські почування.

А скільки їх, цих супеpечностей. Між ними завжди боpотьба. І поет замислюється: "Хто ж пеpеможе?"

З жуpбою pадість обнялась...

В сльозах, як в жемчугах, мій сміх,

І з дивним pанком ніч злилась,

І як мені pозняти їх Читать далее...

Скачать реферат З жуpбою pадість обнялась… бесплатно
Тип работы: реферат

Реферат на тему:

„З історії української кухні”.

Підготувал учениця  класу

Народна кухня – це така ж культурна спадщина, як мова, література, мистецтво, це неоціненний здобуток, яким можна пишатися, який не слід забувати.

Українська кухня складалася протягом віків і з давніх часів відзначалася різноманітністю страв, високими смаковими та поживними якостями. Більшість страв української кухні відзначається складною рецептурою, високими смаковими та поживними якостями. Більшість страв укр. кухні відзначається складною рецептурою і складними комбінованими способами їх готування (так, під час варіння борщу використовується до 20 складників).

Серед рослинної їжі стародавніх слов’янських народів перше місце займав хліб, який виготовляли з житнього та пшеничного борошна на заквасці (кислий хліб) і випікали в печах.

Досить велику роль у харчуванні відігравали бобові культури – горох, квасоля, боби та інші.

Як Читать далее...

Скачать реферат З історії української кухні бесплатно
Тип работы: реферат

З. Фрейд і його уявлення про несвідоме. Форми прояву несвідомого

Тема «несвідоме» тісно зв'язана насамперед з ім'ям Зиґмунда Фрейда. Спочатку кілька слів про самого 3. Фрейда.

Він прожив 83 року (1856-1939), і майже 80 років з них провів у Відні. Після закінчення медичного факультету Віденського університету 3. Фрейд якийсь час пробув у Парижу, у клініці відомого в той час психіатра Шарко, а потім повернувся у Відень, де став працювати як практикуючий лікар.

Незабаром після початку своєї лікарської діяльності він зайнявся розробкою теоретичних проблем особистості й особливого методу лікування психічних захворювань, в основному неврозів. Як теорія Фрейда, так і його метод лікування, названий їм психоаналітичним, стали дуже популярні. Сам З. Фрейд уважається одним з найвідоміших психологів XX в.

Однак відношення до теорії З. Фрейда й до його поглядів у цілому було дуже суперечливим. Його теорія, як ніяка інша із самого початку зазнавала зап Читать далее...

Скачать реферат З. Фрейд і його уявлення про несвідоме. Форми прояву несвідомого бесплатно
Тип работы: контрольная работа

ПИСЬМОВА РОБОТА НА ТЕМУ:

З. ФРЕЙД ТА РЕЛІГІЯ («ТОТЕМ І ТАБУ», «МАЙБУТНЄ ОДНІЄЇ ІЛЮЗІЇ»)

КИЇВ-2008

ВСТУП

У своїй роботі я намагатимусь розглянути погляди Зиґмунда Фрейда на релігію, базуючись на двох його роботах, пов’язаних з релігійною тематикою – «Тотем і табу» та «Майбутнє однієї ілюзії». Зиґмунд Фрейд – видатний австрійський психіатр початку ХХст. Його вчення зробило справжній переворот у психології і знайшло своє відображення у філософії, соціології, релігієзнавстві. І хоча концепції Фрейда неодноразово піддавали критиці, вони до сьогодні не втратили свого значення.

Фрейд – засновник психоаналізу, автор так званої психоаналітичної концепції релігії. У спрощеному вигляді цю концепцію розуміють як спробу довести, що релігія є нічим іншим  як неврозом нав’язливих станів.[4, c.11] Проте, на мою думку, це розуміння концепції притаманне або тим, хто намагається довести шкідливість релігії, або критикам Фрейда, оскільки він Читать далее...

Скачать реферат З. Фрейд та релігія ("Тотем і табу", "Майбутнє однієї ілюзії") бесплатно
Тип работы: реферат

9

Нет, наша наука - не иллюзия. Но иллюзией было бы верить, что мы откуда-нибудь могли получить то, чего наука нам дать не может. (З. Фрейд «Будущее одной иллюзии»)

Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в Австрии, во Фрейнберге, в семье мелкого торговца. З. Фрейд рос в семье, в которой религиозные традиции и обычаи уже утратили силу. Его отец придерживался либерально-просветительских взглядов и еще до рождения сына перестал посещать синагогу, а впоследствии и вовсе отказался от культовых и бытовых предписаний иудаизма. З. Фрейд получил типичное для выходца из мелкобуржуазной еврейской семьи образование: частная школа, гимназия, университет.

В гимназические годы мировоззрение З. Фрейда формировалось под влиянием идей европейского рационализма и естественнонаучного эмпиризма. Он свято верил во всемогущество человеческого разума и конечную победу научного мировоззрения. Религи Читать далее...

Скачать реферат З. Фрейд. Тотем и табу бесплатно
Тип работы: сочинение

Захириддин Мухаммад Бабур

  (1483 - 1530)

Великий узбекский поэт, мыслитель, историк и государственный деятель; основоположник династии и империи бабуридов. Бабур родился в г.Андижане (14 февр. 1483 г.), сын правителя Ферганы, провнука Тимура. Бабур в 1494 г. стал правителем Ферганы, в 1526 г. в Индии овновывал централизованное государство бабуридов (в мировой истории вошел как «империя великих моголов»), которое жил до завоевании (1848 г.) англичан. Умер г. в Агре (26 дек. 1530 г.) Поэтическое наследие Бабура многогранно и богато. Лирические произведения собраны в «Кабулский диван» (1519), затем в «Индийский диван» (1529-30). Он написал стихи в более 10 жанрах восточной лирики. В его стихотворениях отражены его личная жизнь, окружающая среда и исто Читать далее...

Скачать реферат З.М.Бабур (1483 - 1530). Жизнь и творчество бесплатно
Тип работы: доклад

Выдвижение психоаналитического учения о человеке произошло на рубеже 19 - 20 вв. Когда австрийский врач-невропатолог Фрейд (1856-1939) предложил новый метод лечения неврозов, получивший название психоанализа. Его метод стал известен как метод свободных ассоциаций.

Суть ее в том, что индивид, наблюдая одно явлений, подразумевает другое, причинно связанное и эта ситуация находится под контролем сознания и мышления. Фрейд рассматривает ассоциацию с целью полного исключения сознания. Объектом изучения является цельная человеческая личность. Личность рассматричается, как продукт биологической эволюции с тесной зависимостью от общественно-культурной среды. При этом, приоритет отдается сексуальному в сфере бессознательного, мировоззренческим ориентиром являются философия Шопенгауэра и Ницше. Человек - не мягкосердечный, а агрессивный. Если Шопенгауэр усматривает смысл жизни в отказе от нее, а Ницше утверждает 'жизнь для жизни', то Фрейд пытается провести баланс меж Читать далее...

Скачать реферат З.Фрейд. Психоналитический метод и его философская интерпретация бесплатно
Тип работы: реферат
Введение: биографические сведения.

Под влиянием Гете и Дарвина Фрейд FREUD S. (1856—1939) выбрал медицинский факультет Венского университета, на который и поступил в 1873 году. В эти годы он работал в физиологической лаборатории доктора Э.Брюке. Эта работа во многом определила будущую уверенность Фрейда в роли биологических основ психики, его внимания к сексуальным и физиологическим параметрам, определяющим бессознательные мотивы человека. Получив в 26 лет докторскую степень, Фрейд вследствие материальных затруднений вынужден был заняться частной практикой. Вначале он работает хирургом, однако прослушав курс по психиатрии он заинтересовывается этой областью, прежде всего связью между психическими симптомами и физическими болезнями. К 1885 году он добивается престижного положения лектора в Венском университете. При помощи Брюке Фрейд получил стипендию для поездки в Париж в клинику Шарко. Эта стажировка не только доказала Фрейду роль гипноза в лечении истерии, но и при Читать далее...

Скачать реферат З.Фрейд: теория личности бесплатно
Тип работы: статья

А. Моисеев

Звёздное небо начинается с того места, которое я занимаю во внешнем чувственно воспринимаемом мире. Оно связывает меня сквозь необозримые дали с мирами и системами миров в безграничном времени их периодического вращения, их начала и продолжительности.

Иммануил Кант.

На современном этапе познания Вселенной мы всё чаще задумываемся о том, что наш мир не уникален. Уникально его строение, но никак не он сам. За последние пятьдесят лет истории исследования мира вокруг нас мы продвинулись уже так далеко вглубь Вселенной, что даже умозрительным и дальновидным учёным древности (которые уже в те далёкие времена начали задумываться о строении и возникновении мира) даже не мечталось узнать столько, сколько знают современные учёные. В связи с этим вспоминаются слова выдающегося нашего философа и космолога Акбара Турсунова, к монографиям которого мы ещё не однократно будем возвращаться в данной статье: «то, что Вселенная не исчерпывается видимым Читать далее...

Скачать реферат За горизонтом Метагалактики бесплатно
Тип работы: реферат

Тигран Оганесян, Глеб Переходцев

До 60-х годов прошлого столетия считалось, что в природе есть всего два класса процессов. Первые описываются динамическими системами, где будущее однозначно определяется прошлым – процессы этого класса детерминированы, обратимы и полностью предсказуемы. Вторые же – случайные процессы, где будущее никак не зависит от прошлого. Однако уже к началу 70-х годов ученые с удивлением обнаружили, что существует третий, очень важный класс процессов, которые формально описываются динамическими системами, но их поведение может быть предсказано только на небольшой промежуток времени. Этот третий класс процессов получил название «динамического хаоса» (см.  «Вездесущие неустойчивости»,  «Порядок и хаос»,  «Законы непредсказуемости»).

Клубок расходящихся траекторий

Пионерами в исследованиях динамических систем «третьего рода» были американский метеоролог Эдвард Лоренц и франко-американский математик Бенуа Мандельброт. В середине 60-х Читать далее...

Скачать реферат За горизонтом предсказуемости бесплатно
Тип работы: реферат

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ИНСТИТУТ ИНДУСТРИИ МОДЫ»

 

Факультет «Связи с общественностью»

РЕФЕРАТ

по дисциплине: «Консалтинг в связях с общественностью».

ТЕМА: «За и против консалтинговой группы».

Выполнена студенткой __ курса

Форма обучения  заочная

Специальность «Связи с общественностью»

Волковой Т.П.

___________ «____» ___________ 2007г

(подпись)

Работа защищена

«_____» _____________2007 г.

____________________

(оценка)

Москва – 2007 г

ПЛАН

 

Введение.

1.         PR-консультирование.

2.         Внешний консалтинг и внутренний PR.

3.         «За» и «против» использования консультационного агентства.

4.         Преимущества и недостатки PR-консалтинговых структур.

Заключение.

Список использованной литературы.

Введение

 

Консалтинг Читать далее...

Скачать реферат За и против консалтинговой группы бесплатно
Тип работы: реферат

В свое время повстанцы-махновцы сложили немало песен о своем командире "батьке" Махно, ставшем настоящей легендой Гражданской войны. В одной из них речь шла о "матушке Галине" -- вполне реальной особе, жене и боевой подруге Нестора Ивановича. Кем же была эта женщина, на долгие годы связавшая свою жизнь с легендарным крестьянским вождем?

ПОХОЖДЕНИЯ МОЛОДОЙ МОНАХИНИ

В 1895 году в семье унтер-офицера царской жандармерии Андрея Кузьменко родилась дочь Агафья. От отца девочка унаследовала красивую внешность, ум и музыкальные способности. Вначале, когда семья проживала в Могилев-Подольске, Агафья собиралась стать учительницей. Однако позднее, когда семейство переехало на Херсонщину, решила стать монахиней и уехала в Красногорский монастырь на Полтавщине.

Понятно, что если бы "монашеский" выбор Агафьи Андреевны стал ее судьбой, она никогда бы не встретила Нестора Махно и тем более никогда бы не стала его женой. Однако монотонная монастырская жизнь прих Читать далее...

Скачать реферат За матушку Галину, за батьку Махно! бесплатно
Тип работы: реферат

».

“Почему я колюсь? А потому, что я не хочу никого видеть. Когда я под кайфом, для меня никого нет, я одна, я летаю где-то высоко в облаках...”

“Сначала была трава. Интересно. Дают попробовать... Наркотики были для меня средством: вот я буду такая свободная - свободная...”

“Наркотики были способом путешествия в себя... Я понимаю, что мы дети потерянного поколения. Но очень многие из моих знакомых сумели спросить себя: а зачем? И бросили, не став разрушающимися памятниками юности. Время, когда наркотики украшали жизнь, прошло окончательно...”

Это строки из писем наркоманов. Официально в нашей стране около пяти миллионов наркоманов. По мнению же медиков, в действительности их значительно больше. Среди наркоманов- правительственные чиновники, рабочие, сотрудники милиции и армии, служители культа, студенты, богатые и бедные, жены, дети.

Если раньше среди нарком Читать далее...

Скачать реферат За пеленою кайфа бесплатно
Тип работы: реферат

После войны, когда многие секретные документы нацистов пересталибыть тайной, оказалось, что план "Барбаросса" не предусматривал дейс-твий крупных сухопутных или морских сил на направлениях, которые егоавторы считали второстепенными. Фашистские генералы хотели предрешитьисход войны молниеносными ударами по Москве, Ленинграду, Домбассу. Ониполагали, что Архангельск и Мурманск попадут в их руки без особых уси-лий как трофеи после победы на главных направлениях.

Самонадеянно рас-считывая на успех планов "блицкрига", немецкое верховное командованиехотело сберечь свои морские силы для дальнейшей борьбы с Англией, авозможно и с США. Однако планы "блицкрига" провалились. Война принялазатяжной характер. Вместо бронированных кулаков, с помощью которых фа-шисты и их сателлиты намеривались быстро добиться победы, им пришлосьдраться, "растопырив пальцы", на огромном фронте от Одессы до Мурманс-ка.И все же, Читать далее...

Скачать реферат За полярным кругом бесплатно
Тип работы: доклад

Троицкий Сергей Вадимович

В настоящее время физика элементарных частиц находится на несколько необычном этапе своего развития. С одной стороны, практически все имеющиеся экспериментальные данные хорошо описываются одной теорией - Стандартной моделью элементарных частиц. С другой стороны, имеется много указаний на то, что эта модель лишь приближенная и может быть выведена из более фундаментальной теории, которая объяснила бы достаточно сложную структуру и несколько неестественные (хотя и внутренне непротиворечивые) значения параметров Стандартной модели. Обсуждаются различные варианты расширения Стандартной модели, и выбор между ними должен быть основан на сравнении с экспериментальными данными.

Однако человечество вплотную подошло к технологическому пределу в строительстве ускорителей, которые смогли бы дать информацию о свойствах материи при очень высоких энергиях, где расширенные теории предсказывают новые эффекты. Строительство большого ускорителя LHC Читать далее...

Скачать реферат За пределами Стандартной модели бесплатно
Тип работы: сочинение
(о поэзии А.Фета в 10 классе)

На урок по поэзии Фета в 10 классе я иду с целой стопкой сборников его стихотворений. Да-да, это не опечатка  двадцать сборников у меня в руке. Только сборники эти необычные: составители их  сами ученики. За три недели до урока ребята получили задание: самостоятельно почитать стихотворения Фета и составить свой собственный сборник, предварив его вступительной статьей с объяснением принципа строения сборника и необходимыми сопроводительными комментариями. В чем плюсы этого задания Во-первых, поэт ни в коем случае не навязывается ребятам; напротив, они имеют возможность найти пусть несколько, но действительно близких им стихотворений, рассказать о своем Фете. Во-вторых, естественным образом расширяется круг поэтических произведений, с которыми знакомятся ученики, ибо задание предполагает обращение к достаточно большому корпусу текстов. В-третьих, ребята пробуют свои силы в доселе им незнакомом и достаточно трудном жанре вступительной стать Читать далее...

Скачать реферат За рубежом вседневного удела... бесплатно
Тип работы: статья

Нина Щетинина, Маркетинг Менеджмент

Рынок PR в современной России вполне сложился, сотни агентств соответствующего профиля предлагают свои услуги, тысячи специалистов трудятся в недрах различных компаний и только один из них должен стать вашим пиарщиком.

Найти такого человека непросто, еще сложнее, как ни странно это звучит, добиться с ним взаимопонимания. Подтверждением тому служат многочисленные, транслируемые с форума на форум, с блога на блог жалобы пиарщиков на "неадекватные требования", "нежелание слушать" и даже "корпоративный заговор против PR-специалистов".

Абсурд – часть работы PR-менеджера

Если сводить все жалобы к единому знаменателю, то получается примерно следующее: человека нанимают на работу, при этом смутно понимая, что он должен делать… Сторона пиарщика негодует: откуда берутся просьбы поруководить монтажом крышной вывески или съездить за канцтоварами? Сторона работодателя недоумевает: а чего он там все время треплется Читать далее...

Скачать реферат За что вы платите деньги своему пиарщику бесплатно
Тип работы: сочинение

«Горе от ума» Грибоедова – это произведение одного героя. Чацкого… Так странно, но в первый раз, когда речь заходит о нем, Грибоедов рифмует его фамилию со словом «дурацкий»:

Простите, право, как Бог свят,

Хотела я, чтоб этот смех дурацкий

Вас несколько развеселить помог.

К вам Александр Андреич Чацкий

Это слова Лизы. И вправду, так ли уж нужна борьба Чацкого, чтобы сам автор использовал такие рифмы, не глупо ли бороться с химерами. На дворе 20-е годы XIX столетия – время реакции и цензуры, когда предпочитали закрывать глаза на все и на всех и только «ударятся затылками», как небезызвестный Максим Петрович. Но все же исподволь зреет плод свободы, и кто знает, не был ли наш Чацкий на Сенатской площади вместе с осмелившимися. Но нужна ли эта борьба, и вообще, что в ней – этой борьбе?

Конфликт комедии многогранен. Одна коллизия вырастает из другой, но всюду мы видим эту борьбу Чацкого, будь то любовь или споры с «век Читать далее...

Скачать реферат За что и против чего борется Чацкий бесплатно
Тип работы: сочинение

? Конечно, это тема особая: ведь каждый любит Отчизну своей неповторимой любовью.

За что любил родную землю такой предельно русский поэт, как Есенин? Мне кажется, что прежде всего за то, что окружало его: поля, деревни, леса, крестьян, а потом и город, литературу, друзей, даже кабаки — словом, за все то, что входит в плоть и кровь, становится частью бытия. Чувствуя, что значит потерять Родину, Сергей Александрович хорошо передал настроение русских эмигрантов, которым так часто снились ограда, калитка, береза и ель.

Но никогда не имела бы такой магической силы лирика поэта о родной земле, если бы он за этой "малой" родиной не видел "большой". Конечно, он воспринимал Родину и глубже, и шире. Он гордился мощью своей страны, ее необъятностью: "Я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названьем кратким "Русь", — пишет он в стихотворении "Русь советская". Поэт счастлив тем, что он сын великого народа, великой революционной эпохи, Читать далее...

Скачать реферат За что можно любить Родину? бесплатно
Тип работы: реферат

реферат по истории

ученицы 11А класса

средней школы № 40

Приволжского района

города Казани

Елесиной Анастасии

научный руководитель Гарифуллина Амина Яхиевна.

- Казань 2001-

План:

1. Введение………………………………………...стр. 3.

2. Детство и юношество Н.С. Гумилёва…………стр. 4 – 5.

3. Расцвет творчества……………………………..стр. 6 – 10.

4. Гумилев и война………………………………..стр. 11 – 16.

5. Загадка гибели поэта…………………………...стр. 17 – 21.

6. Заключение……………………………………...стр. 22.

7. Список литературы……………………………..стр. 23.

Введение.

Многие историки Читать далее...

Скачать реферат За что погиб Н.С. Гумилев? бесплатно
Тип работы: доклад

Коррида (Corrida).

Меньше всего подходит под название “забава”, правильнее было бы сказать “зрелище”. Проводится практически всегда только на крупных аренах, только мастерами своего дела и только с участием специально подготовленных быков не младше трех лет. Народ участвует в ней исключительно в качестве зрителя. Коррида имеет строгий процедурный кодекс и множество устоявшихся традиций, как и положено серьезному спектаклю.

Новильяда (Novillada).

Зрелище, внешне напоминающее классическую корриду, но либеральнее и проще, поэтому проводиться может где угодно, включая маленькие деревушки. Как и на корриде имеют место арена (каждый уважающий себя населенный пункт в Испании обязательно имеет свою “пласа де торос” - арену для боя быков) и матадоры, но быки могут быть любые, включая совсем молодых двух-трехлеток, а матадоры и его помощники не обязательно должны быть большими профессионалами.

Бесеррада (Becerrada).

Проводится на арене и со Читать далее...

Скачать реферат Забавы с быками бесплатно
Тип работы: реферат

проф. Иегуда Леви

Забастовки стали одной из отличительных черт современного общества; они считаются хотя и малоприятным, но неизбежным явлением.

Здесь не будут рассмотрены Галахические аспекты забастовки, такие, как "работник может уйти даже в середине дня" и "всякий, отступивший от соглашения, остается в убытке". Главное внимание будет уделено этическим аспектам этого явления.

Забастовка - оружие в социальной войне

Забастовка - это форма конфронтации: работник против работодателя; гражданин против властей; учащийся против учебного заведения. Забастовка похожа на мини-войну, в которой испытывается баланс сил между двумя сторонами, в результате одна из сторон побеждает другую. Забастовка подменяет мирный диалог, судебное разбирательство и другие процедуры, в которых определяются права. Иногда ее порождает неверие в общественные институты; но чаще всего бастующие руководствуются расхожим принципом: "сильный всегда прав". Как и в любом конф Читать далее...

Скачать реферат Забастовка как форма социальной конфронтации бесплатно
Тип работы: статья

Поль Рикёр

Забвение и прощение определяют, совокупно и по отдельности, горизонт всего нашего исследования. По отдельности — поскольку они принадлежат к разным проблемным сферам: для забвения это память и верность прошлому; для прощения — виновность и примирение с прошлым. Совокупно — поскольку траектории движения каждого из них пересекаются в том месте, которое, собственно, не является местом и точнее обозначается термином «горизонт»: горизонт умиротворенной памяти, даже счастливого забвения.

В каком-то смысле самой широкой является проблематика забвения, поскольку умиротворение памяти, в котором и заключается прощение, составляет, вероятно, последний этап на пути забвения, достигающего высшей точки в том ars oblivionis *, которое, по мнению Харальда Вайнриха, конституировалось параллельно ars memoriae, изученному и прославленному Фрэнсис Йейтс. Именно с учетом этого смысла я решил вынести слово «забвение» в название данной работы, поставив его в одинряд Читать далее...

Скачать реферат Забвение бесплатно
Тип работы: реферат

Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

ПЛАН:

 

 Вступ

1.   Поняття забезпечення безпеки.

2.   Особи, які підлягають захисту та органи, до функціональних обов’язків яких відноситься застосування  заходів  безпеки. Їх права і обовязки, правова відповідальність.

3.   Характеристика  та особливості застосування заходів забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

  Висновок

            Список використаної літератури

 

  

ВСТУП

 

Викриття винних, швидке і повне розкриття злочинів, пошук правди, встановлення об’єктивної істини по справі, захист прав та законних інтересів громадян – це праця, яка включає в себе елементи ризику. Життєвий досвід свідчить, що прислів’я “краще гірка правда, ніж солодка брехня” не завжди відповідає дійсності. У певних випадках повідомлення до правоохоронних органів правдивих відомостей про злочинну діял Читать далее...

Скачать реферат Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства бесплатно
Предыдущая страница | Выберите страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 77 | Следующая страница

Обновления

От партнеров